Psykologista apua

PEILIKUVA TARJOAA APUA JA TUKEA

  • Työn ongelmiin: työstressi, työuupumus, työyhteisöongelmat: erilaiset työyhteisön ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen
  • Ihmissuhdeongelmiin: mm. parisuhdeongelmat
  • Erilaisiin elämän kriiseihin: sairastuminen, avioero, työttömyys, läheisen kuolema
  • Psyykkisiin häiriöihin: mm. masennukseen, ahdistuneisuuteen, pakko-oireisiin
  • Terveysvalmennukseen: parempaan uneen, painonhallintaan
  • Stressinhallintaan: mm. joustava ajattelu, jämäkkyys, perfektionismin hillintä, itsensä ilmaiseminen, tunteiden säätely

Psykologista ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin

PSYKOLOGIPALVELU PEILIKUVA • mari.kyttala@peilikuva.fi • 040-552 3345