Psykologista apua

PEILIKUVA TARJOAA APUA JA TUKEA

 • Työn jäsentämiseen, työnhallinnan vahvistamiseen ja työssäjaksamisen lisäämiseen (työnohjaus)
 • Työn ongelmiin: työstressi, työuupumus, työyhteisöongelmat: erilaiset työyhteisön ristiriitatilanteet, työpaikkakiusaaminen
 • Tunnesäätelyyn niin työhyvinvoinnin kuin henkilökohtaisen hyvinvoinninkin näkökulmasta
 • Ihmissuhdeongelmiin: mm. parisuhdeongelmat
 • Erilaisiin elämän kriiseihin: sairastuminen, avioero, työttömyys, läheisen kuolema
 • Psyykkisiin häiriöihin: mm. masennukseen, ahdistuneisuuteen, pakko-oireisiin
 • Terveysvalmennukseen: parempaan uneen, painonhallintaan
 • Stressinhallintaan: mm. joustava ajattelu, jämäkkyys, perfektionismin hillintä, itsensä ilmaiseminen, tunteiden säätely

Psykologista ohjausta ja neuvontaa erilaisiin elämäntilanteisiin ja ongelmakohtiin

TYÖSKENTELYN VIITEKEHYKSINÄ MM.

 • Kehittävän työntutkimuksen viitekehys
 • Kognitiivisen psykoterapian mukainen malli
 • Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut lähestymistapa
 • Voimauttava ja vahvistava lähestymistapa
 • Logoterapeuttinen, merkitys- ja tarkoituskeskeinen, viitekehys

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota rohkeasti yhteyttä.