Psykoterapiaa

PEILIKUVA TARJOAA KOGNITIIVISTA PSYKOTERAPIAA

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan asiakkaan hyvinvointia rajoittavia epätarkoituksenmukaisia ajattelutapoja. Lisäksi tutkitaan näiden ajattelutapojen yhteyttä tunteisiin ja toimintatapoihin.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tunnistetaan siis haitallisia ajattelutottumuksia ja pyritään muuttamaan niitä. Keskeistä on myös kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Psykoterapiatyöskentely on usein hyvin käytännönläheistä.

Kognitiivinen psykoterapia on tieteellisesti tutkittu hoitomuoto ja siitä on todettu olevan apua etenkin masennustiloissa, syömishäiriöissä ja erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä. Kognitiivista psykoterapiamallia on sovellettu menestyksekkäästi myös muissa psyykkisissä häiriöissä.

Kotitehtävät ovat olennainen osa kognitiivista psykoterapiaa.

Keskeistä kognitiiviselle psykoterapialle on terapeutin ja asiakkaan tavoitteellinen ja tutkiva työote. Tasavertaisessa tutkivassa yhteistyösuhteessa terapeutti ja asiakas vahvistavat ja kasvattavat asiakkaan taito- ja keinovalikoimaa. Terapian päätyttyä asiakas on mahdollisesti löytänyt uudenlaista suhteessaoloa ongelmallisiksi kokemiinsa asioihin ja  hyvinvointi on lisääntynyt. Tarkoituksena on, että terapian jälkeen asiakas voi hyödyntä terapiassa oppimiaan taitoja erilaisissa elämän haasteellisissa tilanteissa ja selvitä niistä entistä paremmin.

Jokainen asiakas on tervetullut terapiaan juuri sellaisena kuin on!

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota rohkeasti yhteyttä.